Hafasinagore (Turq) 2017 Mag "Kafasinagore" (Turc) 2017

Sanat (Turq) 2011 Mag "Sanat" (Turc) 2011

Yours retro (Gb) 2018 Mag "Yours RETRO" (Gb) 2018